Site-navigatie

Kind van verslaafde ouder loopt verslavingsrisico

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Kinderen van verslaafde ouders lijken een verhoogd risico te hebben op de ontwikkeling van een verslaving. Dat blijkt uit het onderzoek van Anja Euser waarop ze 26 april promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Euser onderzocht de hersenactiviteit die samenhangt met verschillende cognitieve controlefuncties van een groep jongeren van 12 tot 20 jaar met een verslaafde ouder,  en van een groep jongeren van dezelfde leeftijd zonder verslaafde ouders. De eerste groep heeft minder zelfcontrole en meer emotionele en gedragsproblemen dan de tweede groep.

Verslaving aan alcohol of andere drugs is moeilijk te behandelen. Ook is de kans op terugval hoog. Daarom is een preventieve aanpak voordat het misbruik of de verslaving zich heeft ontwikkeld belangrijk. De jongeren met verslaafde ouders zouden volgens Euser gebaat kunnen zijn bij training of preventieve programma’s die zich richten op het verbeteren van de drie onderdelen van cognitieve controle, namelijk aandachtscontrole, besluitvorming en foutverwerking.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Nederlands Jeugd instituut