Site-navigatie

Luinge benoemd als lector Kind, Taal en Ontwikkeling

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Margreet Luinge¬†wordt op 11 april ge√Įnstalleerd als lector Kind, Taal en Ontwikkeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Centrale thema’s in het lectoraat zijn spraak- en taalontwikkeling, de auditieve verwerking en te vroeg geboren kinderen.

Luinge leidt het landelijk project Uniforme signalering van spraak- en taalachterstanden binnen de jeugdgezondheidszorg. Het doel daarvan is goede eigenschappen van verschillende screeningsinstrumenten te combineren. Ook is ze betrokken bij Taalexpert.nl, een digitaal platform van de Hanzehogeschool over taalproblemen bij kinderen.

Door de verbeterde zorg is het aantal vroeg geboren kinderen dat blijft leven gegroeid, en daarmee ook het aantal ontwikkelingsproblemen. Het volgen van de zuig- en slikontwikkeling op babyleeftijd blijkt belangrijk voor het opsporen van latere neurologische problemen. Het lectoraat onderzoekt daarom de samenhang tussen de zuig- en slikontwikkeling op babyleeftijd en de spraak- en taalontwikkeling en motorische ontwikkeling op 5-jarige leeftijd.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Nederlands Jeugd instituut