Site-navigatie

Meldingen jeugdzorg Amsterdam nog onvoldoende

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De kwaliteit van de meldingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) aan de Raad voor de Kinderbescherming is verbeterd; die van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) is nog  onvoldoende. Dat blijkt uit herhaald onderzoek dat de Inspectie Jeugdzorg in maart 2013 uitvoerde.

Inspectie Jeugdzorg onderzocht de meldingen van de bureaus jeugdzorg aan de Raad vanaf 2010. In 2010 en 2011 bleek de kwaliteit van de verzoeken voldoende, behalve het akkoord dat informanten moeten geven aan de door hen verstrekte informatie. Dat bleek bij een hertoets in 2012 bij BJZNH matig op orde en bij BJAA nog onvoldoende. BJZNH heeft de accordering inmiddels op orde. Bij BJAA is dat nog steeds niet het geval. BJAA heeft beloofd dat binnen twee weken te doen en elke twee weken een interne audit uit te voeren.

Op basis van de meldingen besluiten de Raad en bureau jeugdzorg of een raadsonderzoek wordt ingesteld naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut