Site-navigatie

Passend onderwijs moet zelf samenwerking zoeken

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

┬áDe regio’s waarbinnen de gemeenten jeugdzorg organiseren worden niet gelijkgetrokken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 3 april in het debat over de voortgang van passend onderwijs in de Tweede Kamer.

Dekker vindt de afstemming tussen de regio’s en de samenwerkingsverbanden een zaak van de gemeenten. Hij stelt dat het mogelijk is dat samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten samenwerken en suggereerde om goede voorbeelden van zo’n samenwerking te verspreiden.

Vanwege de transitie jeugdzorg gaan de gemeenten samenwerken in 41 jeugdzorgregio’s. Voor de invoering van het passend onderwijs zijn in het primair onderwijs 76 samenwerkingsverbanden gevormd en in het voortgezet onderwijs 74. Volgens de PO-Raad is afstemming en samenwerking lastiger als de jeugdzorgregio’s en regionale samenwerkingsverbanden niet overeenkomen.

Op 1 augustus 2014 moeten de samenwerkingsverbanden aan de wettelijke verplichtingen voldoen, maar er is nog een lange weg te gaan voordat het nieuwe stelsel volledig werkt, aldus de PO-Raad.

Bron: PO-Raad

Nederlands Jeugd instituut