Site-navigatie

Residentiële jeugdzorg onderwerp van nieuw dossier

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier gepubliceerd over de residentiële jeugdzorg, die kinderen en jongeren opvangt die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

In de residentiële jeugdzorg verblijven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Er bestaan verschillende soorten residentiële zorg, zoals gesloten, besloten en open leef- en behandelgroepen. Ook gezinshuizen, kamertrainingscentra en de justitiële jeugdinrichtingen vallen onder de residentiële jeugdzorg.

Het dossier bespreekt de randvoorwaarden voor een goede residentiële jeugdzorg, beschikbare interventies, instrumenten en richtlijnen. Het geeft een overzicht van de verschillende soorten residentiële jeugdzorg. Verder komen de wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen, wetenschappelijke literatuur en het na- en bijscholingsaanbod aan de orde.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut