Site-navigatie

Website voor omgang kindermishandeling in onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 The Next Page, een sociale onderneming die gespecialiseerd is in online scholing over kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft een website ontwikkeld over onderwijs en kindermishandeling. De site richt zich op leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs.

De website biedt achtergrondinformatie, ervaringsverhalen, video’s van experts en kennistoetsen. Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen in hun omgeving voor het stoppen van mishandeling. Veel leerkrachten geven aan dat ze dat lastig vinden. Goed weten wat ze met signalen moeten doen wordt steeds belangrijker, nu het vanaf 1 juli verplicht is een meldcode te hebben.

Leerkrachten kunnen bij The Next Page een e-learningcursus volgen over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling en het werken met de meldcode. Die is in samenwerking met beroepskrachten uit het basisonderwijs ontwikkeld. Een school die de modules doorloopt, is ‘meldcodeproof’.

Bron: Ministeries van VWS, VenJ en OC&W

Nederlands Jeugd instituut