Site-navigatie

Wet professioneel werken jeugdzorg naar Kamer

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg is naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat voorstel bepaalt dat jeugdzorginstellingen verplicht worden te werken met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers.

Om geregistreerd te blijven moeten jeugdprofessionals zich doorlopend bij- en nascholen. Ook verbinden ze zich aan een beroepscode. Verder komt er ook tuchtrecht, zodat de eigen beroepsgroep het beroepsmatig handelen kan toetsen.

Het kabinet roept beroepskrachten in de jeugdzorg op zich nu al te registreren, via de campagne ‘Laat zien wat je waard bent’.

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van VenJ

Nederlands Jeugd instituut