Site-navigatie

Binnenkort duidelijkheid over jeugdhulpbudget 2015

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De gemeenten krijgen binnenkort via de Meicirculaire 2013 te horen hoeveel cliënten ze kunnen verwachten na de transitie van de jeugdzorg en hoeveel geld ze in 2015 krijgen voor jeugdhulp. Die cijfers zijn gebaseerd op een uitsplitsing per gemeente van gegevens over de cliënten van de provinciale jeugdzorg en hun zorggebruik in 2011.

Het gaat om gegevens over de zorgvorm, de uitgevoerde maatregelen en de duur ervan. De gegevens komen van de bureaus jeugdzorg en de instellingen voor jeugd- en opvoedhulp.

De cijfers zijn essentieel voor het verdeelmodel waarmee het Sociaal en Cultureel Planbureau en onderzoeksbureau Centrum Beleidsadviserend Onderzoek in mei 2013 komen. Voor 2015 wordt de verdeling gebaseerd op het werkelijke gebruik in 2011 en 2012.

In de Meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de verdeling van geld uit het gemeentefonds. De Meicirculaire 2013 verschijnt naar verwachting op 31 mei.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten; ministerie van Algemene Zaken

Nederlands Jeugd instituut