Site-navigatie

Gebruik jeugd-ggz is hard gegroeid

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De afgelopen jaren nam het gebruik van de jeugd-ggz toe met 31 procent. Dat blijkt uit een marktverkenning door de Nederlandse Zorgautoriteit die minister Edith Schippers van VWS op 23 april naar de Tweede Kamer stuurde.

Tussen 2008 en 2010 steeg het aantal 0- tot 18-jarigen dat gebruikmaakte van de jeugd-ggz, zoals eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns psychotherapeutische en psychiatrische behandeling, van ruim 189 duizend in 2008 naar ruim 248 duizend in 2010. De groei was met 43 procent het grootst in de eerste lijn: van 42 duizend naar 60 duizend. In de tweede lijn nam het gebruik toe met 30 procent, van 152 duizend naar 197 duizend.

Volgens GGZ Nederland komt de groei niet alleen door een toegenomen zorgbehoefte, maar ook door het wegwerken van wachtlijsten en andere factoren. Recentere cijfers dan in de marktverkenning zijn er niet, maar GGZ Nederland verwacht niet dat de groei in hetzelfde tempo doorgaat.

Bron: ANP; Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlands Jeugd instituut