Site-navigatie

Kinderrechten Caribisch Nederland schieten tekort

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De situatie waarin de ruim negentigduizend  kinderen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten opgroeien voldoet niet aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat blijkt uit onderzoek dat Unicef op 23 mei presenteerde.

Te veel kinderen in Caribisch Nederland groeien onveilig en ongezond op. Ook komt er vaak geweld voor in het gezin. Volgens Unicef-onderzoeker Karin Kloosterboer zijn de precieze cijfers onbekend, want mensen houden problemen binnenshuis. Daardoor worden ze niet goed geregistreerd.

Ouders weten vaak niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden of hebben daar geen tijd voor, omdat ze veel werken om het hoofd boven water te houden, aldus Kloosterboer. Volgens haar moeten ze leren dat ze hun kinderen niet mogen slaan en positieve aandacht moeten geven.

Unicef sprak met ongeveer 130 kinderen en jongeren tot 25 jaar en met ruim 300 lokale deskundigen over de leefsituatie op de Nederlandse eilanden.

Bron: Unicef

Nederlands Jeugd instituut