Site-navigatie

Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Ruim een kwart van de jongeren van 15 tot 25 jaar was in 2012 slachtoffer van criminaliteit, merendeels vermogensdelicten. Dat blijkt uit een overzicht van criminaliteitscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jongeren kregen in 2012 vooral te maken met vermogensdelicten, zoals fietsendiefstal en zakkenrollerij. Ze zijn vaker dan volwassenen het slachtoffer van vermogens- en geweldsdelicten, maar minder vaak van vandalisme.

Jonge mannen en vrouwen waren in 2012 gemiddeld even vaak slachtoffer. Wel waren jonge mannen beduidend vaker het slachtoffer van geweld en jonge vrouwen vaker van vermogensdelicten en vandalisme.

Jongeren achten de kans klein dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Zo denkt 5 procent dat de kans op zakkenrollerij groot is. Wel voelen veel jongeren zich wel eens onveilig, namelijk 45 procent.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Nederlands Jeugd instituut