Site-navigatie

Uitvoering nieuwe Halt-afdoening kan beter

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De vernieuwde Halt-afdoening wordt over het algemeen goed uitgevoerd, maar de selectie van de doelgroep, het maken van excuses en het herstellen van schade kan beter. Dat blijkt uit een procesevaluatie door de DSP-groep.

De Halt-afdoening is vernieuwd nadat in 2006 bleek dat bij de meeste deelnemers de recidive niet verminderde. De afdoening bestaat nu uit gesprekken, een leerstraf, het aanbieden van excuses en het herstellen van schade. Ook worden de ouders meer bij de afdoening betrokken.

De procesevaluatie betrof de Halt-afdoening van ruim zesduizend jongeren. Een groot deel behoorde tot de beoogde doelgroep. Bij 92 procent was een ouder aanwezig bij minstens één gesprek. Excuses maken was in 68 procent en schade herstellen in 7 procent van de gevallen onderdeel van de afdoening.

De onderzoekers denken dat de vernieuwde afdoening waarschijnlijk effect heeft, maar dat de effectiviteit groter wordt als meer aandacht wordt besteed aan excuses en schadeherstel en als alleen jongeren worden geselecteerd die niet eerder een delict pleegden.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; DSP-groep

Nederlands Jeugd instituut