Site-navigatie

Voormalig bewoner JJI heeft meer problemen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Volwassenen die zeventien jaar geleden een tijd verbleven in een justitiële jeugdinrichting hebben meer problemen op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting dan de doorsnee-Nederlander. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderzoekers vroegen 251 voormalig bewoners van een justitiële jeugdinrichting zeventien jaar na hun verblijf hoe het nu met ze gaat. Het grootste deel verbleef op civielrechtelijke basis in de inrichting, de rest op basis van een PIJ-maatregel. 30 procent van de ondervraagden heeft moeite zich staande te houden vanwege onder meer verslavingsproblemen en werkloosheid. Met 29 procent gaat het ronduit slecht door ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Een deel van deze groep leeft op straat, zit in de gevangenis of verblijft al jaren in een TBS-kliniek of psychiatrische inrichting.

Ongeacht hoe goed of slecht het met hen gaat, beschrijven de respondenten het leefklimaat in de instelling als hard, koud en onveilig. Ook kwamen ze gemakkelijk aan drugs en ontbrak nazorg na het verlaten van de instelling.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam; NSCR

Nederlands Jeugd instituut