Site-navigatie

Zorgplicht scholen verhelderd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Voor scholen, ouders, leerlingen en rechters is vaak onduidelijk wat de zorgplicht van een school precies inhoudt. In haar proefschrift verheldert Brechtje Paijmans de reikwijdte van de zorgplicht en aansprakelijkheid van scholen. Zij promoveerde op 17 mei aan de Universiteit Utrecht.

Paijmans onderzocht de zorgplicht voor de vier meest voorkomende onderwerpen waarbij ouders scholen soms aansprakelijk stellen voor schade: ongevallen; bewegingsonderwijs en sportbeoefening; pesten, misbruik en geweld; en de kwaliteit van het onderwijs.

Paijmans pleit ervoor de zorgplicht bij pesten, misbruik en geweld in te delen in drie fasen: voorzorg, uitvoering en nazorg. In de fase van voorzorg moet een school nadenken over de sociale veiligheid van het schoolgebouw en de directe omgeving. De school moet een veiligheidsbeleid opstellen, met daarin onder meer gedragsnormen. Bij de uitvoering gaat het om toezicht houden en zo nodig ingrijpen. Als nazorg moet de school hulp bieden aan het slachtoffer of de leerling adviseren of verwijzen naar externe hulpverleners.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut