Site-navigatie

Aantal meldingen misbruik in jeugdzorg verdubbeld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg is vorig jaar verdubbeld van 33 in 2011 naar 67 in 2012. Dat blijkt uit het Jaarbericht over 2012 van de Inspectie Jeugdzorg.

De inspectie wijt de toename aan de grote aandacht in de samenleving voor seksueel misbruik. De meldingen variëren van lichte tot zware vormen van misbruik, vooral gepleegd door jongeren onderling. Maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maakten zich er schuldig aan. Ongeveer 20 procent van de meldingen ging over voorvallen in eerdere jaren.

In totaal registreerde de inspectie 130 meldingen van ernstige incidenten, waarbij het behalve om misbruik ook ging om ongevallen, zelfmoord en pogingen daartoe, en onnatuurlijke dood. In 2011 kwamen er over dat soort incidenten nog 94 meldingen binnen. Uit een analyse van acht ernstige incidenten in de jeugdzorg bleek dat het vooral schort aan samenwerking tussen de instanties die bij de hulp betrokken waren.

Bron: ANP; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut