Site-navigatie

Adolescentenstrafrecht aangenomen door Kamer

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De Tweede Kamer heeft op 4 juni ingestemd met de invoering van het adolescentenstrafrecht. Daardoor vervalt de strikte grens tussen het jeugd- en het volwassenenrecht.

In de toekomst kunnen jongeren van 15 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht, afhankelijk van onder meer hun ontwikkelingsniveau. Nu ligt de scheiding nog bij 18 jaar, hoewel de wet al langer toestaat dat jongeren tot 21 jaar een jeugdstraf krijgen.

In Almelo en Groningen is het afgelopen jaar succesvol ge├źxperimenteerd met de keuze tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht. Politie, justitie, reclassering, jeugdzorg en kinderbescherming overlegden over alle 16- tot 23-jarigen die met justitie in aanraking kwamen.

Het oorspronkelijke plan om de maximale jeugdstraf te verdubbelen tot vier jaar is uit de nieuwe wet verdwenen. De rechter mag wel een PIJ-maatregel – plaatsing in een jeugdinrichting met het oog op behandeling – omzetten in TBS als de jongere na afloop nog als gevaarlijk wordt beschouwd.

Bron: De Rechtspraak

Nederlands Jeugd instituut