Site-navigatie

Adolescentie maakt kind tijdelijk minder volwassen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Hoewel kinderen naarmate ze ouder worden een meer volwassen persoonlijkheid ontwikkelen, worden ze tijdens de overgang naar de adolescentie tijdelijk minder volwassen. Dat blijkt uit onderzoek van Alithe van den Akker, die op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Bij de overgang naar de adolescentie worden kinderen minder extravert, vriendelijk, gewetensvol, emotioneel stabiel en vindingrijk. Vanaf het midden van de adolescentie worden ze weer vriendelijker, gewetensvoller en vindingrijker.

Van den Akker vond kleine verschillen in de mate van verandering. Bij kinderen met internaliserende problemen zag ze een grotere afname in extraversie en emotionele stabiliteit en kinderen met externaliserende problemen werden minder vriendelijk, gewetensvol en emotioneel stabiel.

De veranderingen in het temperament en de persoonlijkheid van het kind en het opvoedgedrag van de ouder beïnvloeden elkaar. Maar temperament en persoonlijkheid van het kind hadden meer invloed op het opvoedgedrag dan omgekeerd.

Van den Akker analyseerde onder meer gegevens over 596 kinderen die elf jaar werden gevolgd.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut