Site-navigatie

Checklist beleidsplan zorg voor jeugd beschikbaar

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Gemeenten moeten in een beleidsplan vastleggen hoe zij de zorg voor jeugd vanaf 2015 gaan organiseren. Het Transitiebureau Jeugd heeft een checklist gepresenteerd waarmee gemeenten zo’n plan kunnen opstellen.

In het beleidsplan dat de concept-jeugdwet voorschrijft, moet staan wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor kinderen en jongeren wil organiseren, welke middelen zij hiervoor inzet en hoe zij haar eigen rol invult. Het spoorboekje voor de transitie adviseert dat het beleidsplan in december 2013 is vastgesteld. De checklist is opgesteld door adviesbureau Hiemstra & De Vries.

De checklist is geen blauwdruk en biedt ruimte voor eigen invulling. Zo kunnen gemeenten het beleidsplan individueel schrijven, maar ook samen met andere gemeenten.

Bron: Voordejeugd.nl

Nederlands Jeugd instituut