Site-navigatie

Erkenning voor interventie Eten zonder angst

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De interventie Eten zonder angst is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. Doel van de interventie is een gezond eetpatroon te herstellen bij jongeren met eetstoornissen en angsten die samenhangen met eten te verhelpen.

Eten zonder angst is bestemd voor jongeren van 10 tot 20 jaar met anorexia nervosa, boulimia nervosa of een andere eetstoornis. De interventie bestaat uit een protocol voor cognitieve gedragstherapie, waarin verschillende technieken worden gecombineerd die gericht zijn op verandering van denken, voelen en doen.

De inhoud van de interventie wordt afgestemd op de cliënt. Belangrijke elementen zijn motivatietechnieken en het betrekken van de ouders en andere gezinsleden. Meten en wegen zijn vaste onderdelen van de behandeling.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut