Site-navigatie

Gedragsinterventie voor JeugdzorgPlus-meisjes erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

┬áDe interventie ‘Een Solide Basis voor de Toekomst’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. De cognitieve gedragsinterventie wil het gevoel van eigenwaarde en de sociale competenties van meisjes vanaf 14 jaar in JeugdzorgPlus-instellingen versterken.

‘Een Solide Basis voor de Toekomst’ is bedoeld om meisjes te behoeden voor problemen met loverboys, seksueel risicogedrag, ongewenste zwangerschap, relatieproblemen en een gebrekkige sociale positie. De interventie bestaat uit drie modules. In de eerste module staan de meisjes zelf centraal, de tweede module draait om hun rol in relaties, bijvoorbeeld als dochter, vriendin of partner, en de derde module gaat over hun redzaamheid en weerbaarheid in de maatschappij.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut