Site-navigatie

Gedragskenmerken voorspellen psychische problemen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Bij adolescenten die later psychische problemen krijgen, zoals depressie, zijn verschillen te ontdekken in verbale en non-verbale gedragskenmerken ten opzichte van gezonde adolescenten. Dat blijkt uit het proefschrift van Martijn Balsters, waarop hij 25 juni promoveerde aan de Tilburg University.

Balsters analyseerde gesprekken van veertig adolescenten van wie er twintig twee jaar later depressieve klachten ontwikkelden. Hij observeerde kenmerken die signalen kunnen zijn van toekomstige geestelijke gezondheidsproblemen, zoals een meer gespannen lichaamshouding en minder verbondenheid met hun gesprekspartner. Ook praten jongeren met een hoog risico minder en monotoner en spreken ze relatief vaker over thuis en hun familie dan jongeren met een laag risico.

Hoewel de genoemde kenmerken geen officiële symptomen zijn bij depressie kunnen ze als indicator dienen voor het opsporen van toekomstige psychische problemen bij jongeren, aldus Balsters.

Bron: Tilburg University

Nederlands Jeugd instituut