Site-navigatie

Gemeenten kunnen miljarden transities vrij besteden

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De miljarden die straks naar de gemeenten gaan bij de drie decentralisaties werk, jeugd en langdurige zorg worden zonder beperkingen overgeheveld naar het gemeentefonds. De motie van VVD en D66 daarover die maximale beleidsvrijheid voor gemeenten regelt, is aangenomen door de Tweede Kamer.

‘We hoeven niet landelijk te regelen hoe elke euro lokaal wordt besteed. Wanneer gemeenten zoveel mogelijk vrijgelaten worden in de besteding van de middelen kunnen ze creatieve oplossingen en maatwerk bedenken’, stelt motie-indiener Vera Bergkamp.

Niet alleen de gemeenten dringen er al langer bij het kabinet en de politiek op aan hen voldoende beleidsvrijheid te geven en de budgetten zonder beperkingen over te hevelen, maar ook de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de Raad voor het openbaar bestuur adviseren dat.

Bron: Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut