Site-navigatie

Handreiking moet samenwerking bij adoptie verbeteren

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Er komt een handreiking Adoptie om de samenwerking tussen de reguliere jeugdgezondheidszorg, in adoptie gespecialiseerde kinderartsen en de gespecialiseerde adoptienazorg te bevorderen. Dat staat in de brief die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 28 mei naar de Tweede Kamer stuurde.

Doordat de afgelopen jaren meer kinderen ouder dan 2 jaar en met complexe problemen worden geadopteerd, is het risico groter dat de sociale en emotionele ontwikkeling van geadopteerde kinderen stagneert. Daarom is het noodzakelijk dat gezinnen met deze kinderen in het eerste jaar na aankomst een consult krijgen van de Stichting Adoptievoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en gezinsproblemen.

De staatssecretaris reageert hiermee op de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdzorg, die constateert dat er na plaatsing van het adoptiekind in een gezin nauwelijks meer bemoeienis is met de adoptieouders.

De adoptienazorg valt vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten, in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut