Site-navigatie

Inspectie heft verscherpt toezicht SGJ volledig op

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De Inspectie Jeugdzorg heeft het verscherpt toezicht op SGJ Christelijke Jeugdzorg volledig opgeheven. Bij een hertoets van het onderdeel jeugdbescherming in de regio Zuid bleek dat de kwaliteit van het risicomanagement voldoende is verbeterd.

Pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming van SGJ kwamen op 20 maart 2012 onder verscherpt toezicht voor de duur van een jaar. De inspectie heeft in deze periode de voortgang van de verbeterplannen op de voet gevolgd. Op 21 februari 2013 werd het verscherpt toezicht op deze onderdelen van SGJ Christelijke Jeugdzorg al opgeheven. Het toezicht op het onderdeel jeugdbescherming in de regio Zuid werd in februari echter nog verlengd. SGJ heeft vervolgens een verbeterplan opgesteld.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut