Site-navigatie

Landelijk team ondersteunt integrale vroeghulp

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De Taskforce Integrale Vroeghulp heeft een landelijk team ingericht om de netwerken Integrale Vroeghulp te ondersteunen bij de transitie van de jeugdzorg. Dat heeft de taskforce op 18 juni bekendgemaakt.

Ouders van kinderen tot 7 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind kunnen bij regionale netwerken Integrale Vroeghulp om preventieve hulp vragen. De netwerken dragen zorg voor vroegtijdige signalering, diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Zo’n regionaal netwerk bestaat uit MEE en regionale organisaties voor kinderrevalidatie en zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap, aangevuld met instellingen voor onderwijs, jeugdzorg, ggz en onafhankelijke hulpverleners.

Tijdens de transitie van de jeugdzorg helpt het landelijk team de netwerken om aan te sluiten bij gemeenten en om hun onderlinge samenwerking te versterken. Het team verzamelt regionale plannen en voorbeelden en zorgt voor kennisoverdracht. De bestaande website Integrale Vroeghulp wordt uitgebouwd tot een interactief platform voor ouders, beroepskrachten en gemeenten.

Bron: Taskforce Integrale Vroeghulp

Nederlands Jeugd instituut