Site-navigatie

Nieuw digitaal dossier over opvoeden

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Een nieuw digitaal dossier over opvoeden beschrijft hoe ouders opvoeden, welke problemen zij daarbij tegenkomen en hoe ze die problemen kunnen oplossen. Het dossier is samengesteld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Het dossier Opvoeden schetst de opvoeddoelen van ouders in Nederland, zoals ‘zelfstandig oordelen’ en ‘verdraagzaam zijn’. Ook de taken van opvoeders komen aan bod, veelvoorkomende vragen, de benodigde competenties en verschillen in opvoedstijlen. Het dossier belicht hoe opvoeders en hulpverleners ouders kunnen ondersteunen bij de opvoeding en welke erkende interventies daarvoor beschikbaar zijn. Verder komen onder meer recente cijfers, wetenschappelijke inzichten, voorzieningen en beleid aan bod.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut