Site-navigatie

Rekenkamer: Gemeentelijk jeugdzorgbudget nog onzeker

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De hoogte van het jeugdzorgbudget dat het rijk in 2015 overhevelt naar de gemeenten is onzeker, doordat nog onduidelijk is hoe bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Rutte zullen uitwerken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Budget decentralisatie jeugdzorg.

Vanaf 2015 draagt het rijk het jeugdzorgbudget van circa 3,6 miljard euro over aan de gemeenten. Voor de hoogte hebben het rijk en de VNG in 2011 zogenaamde rekenregels afgesproken. Sindsdien heeft het kabinet echter bezuinigingen aangekondigd op bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget en vervoer naar dagbesteding, waarvan niet duidelijk is hoe ze het jeugdzorgbudget beïnvloeden. Bovendien wordt het budget voor een belangrijk deel gebaseerd op de jeugdzorguitgaven in 2012, maar daarover zijn nog geen definitieve gegevens beschikbaar.

In een reactie zegt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS dat hij in de Meicirculaire 2014 het definitieve bedrag per gemeente bekendmaakt, maar dat de hoogte waarschijnlijk zal afwijken van de in de Meicirculaire 2013 vermelde bedragen.

Bron: Algemene Rekenkamer

Nederlands Jeugd instituut