Site-navigatie

Sociaal werker ontkomt niet aan risico’s

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Beroepskrachten in de sociale sector hebben te maken met twee keuzes in hun werk die beiden risicovol zijn: wanneer grijp je in en wanneer laat je de cliënt los? Dat blijkt uit onderzoek waarop Martijn van Lanen op 7 juni promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

De hulpverlening draait om ingrijpen in andermans leven. Maar grijpt de sociaal werker te laat in dan beheerst hij volgens de publieke opinie zijn vak niet, en grijpt hij te vroeg in dan is hij betuttelend.

De sociaal werker beslist wanneer hij de verantwoordelijkheid aan de cliënt teruggeeft maar loopt daarbij het risico dat het misgaat, dat hij de risico’s van de situatie verkeerd inschat.

Volgens Van Lanen zijn er geen modellen of regels die alle risico’s van het vak kunnen wegnemen. Een sociaal werker handelt namelijk niet alleen vanuit kennis, maar ook vanuit empathie en ervaring en leert al handelend steeds bij.

Bron: Universiteit van Tilburg

Nederlands Jeugd instituut