Site-navigatie

Transitiecommissie blijft bezorgd, wet komt eraan

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) stelt dat veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie nog niet tot stand zijn gekomen. Dat blijkt uit de tweede rapportage van de commissie, die op 20 juni is verschenen.

Gemeenten weten nog veel te weinig over de jongeren en hun problemen. Ze hebben het wetsvoorstel jeugd nodig voor de beleidsdoelstellingen van de transformatie, en de zorgbehoefte en daaraan gekoppelde budgetten. De gemeenten kunnen dan hun besluitvorming voorbereiden, die ze voor het einde van dit jaar rond willen hebben.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe jeugdwet gaat nog voor zomer naar de Kamer. Dat schrijven de staatsecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ op 20 juni aan de Tweede Kamer in reactie op de tweede rapportage van de Transitiecommissie. Door het voorstel moeten alle betrokken partijen meer helderheid krijgen over de kaders van de stelselwijziging jeugd.

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van VenJ

Nederlands Jeugd instituut