Site-navigatie

Uitwisseling gegevens bij kindermishandeling geregeld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Organisaties uit de gezondheidszorg en de jeugdzorg hebben in een landelijk model samenwerkingsafspraken gemaakt voor een zorgvuldige uitwisseling van persoons- en medische gegevens bij vermoedens van kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik nam de samenwerkingsafspraken 13 juni in ontvangst.

Beroepskrachten in verschillende sectoren zijn vanaf 1 juli verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling te handelen volgens een meldcode. Dat kan leiden tot een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling waarbij uitwisseling van persoons- en medische gegevens plaatsvindt. De afspraken moeten voorkomen dat er knelpunten ontstaan door tijdsdruk of door onduidelijkheid over de noodzaak van toestemming voor gegevensuitwisseling.

De afspraken hebben betrekking op een open werkwijze, het doen van een melding en het opvragen en verstrekken van gegevens. Ze zijn gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming, de artsenvereniging KNMG en het Interprovinciaal Overleg.

Bron: GGZ Nederland

Nederlands Jeugd instituut