Site-navigatie

Denktank adviseert over transformatie jeugdstelsel

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Een denktank onder leiding van voormalig PvdA-partijleider Job Cohen buigt zich over de transformatie van het jeugdstelsel. De Denktank Transformatie Jeugdstelsel (T-Tank) zal aanbevelingen doen voor de transformatie op basis van de uiteenlopende experimenten die nu in Nederland plaatsvinden.

De T-Tank zal adviseren over de transformatie op basis van kennis en praktijkervaringen. Centraal staat de vraag hoe de kosteneffectiviteit van het jeugdstelsel kan worden vergroot en met welke factoren gemeenten en aanbieders rekening moeten houden bij de herinrichting van het stelsel. Daarbij komt de ontwikkeling van een sterke eerstelijnszorg aan bod, het probleemoplossend vermogen van ouders en jongeren, de jeugdbescherming, de positie van de gespecialiseerde zorg en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

De leden van de T-Tank zijn bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen, een wethouder, een lector en de bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut