Site-navigatie

Inspecties publiceren visie op toezicht jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Het nieuwe jeugdstelsel bevat één wettelijk kwaliteitsregime, dat uitgaat van het begrip verantwoorde hulp. Dat schrijven de inspecties voor jeugdzorg en gezondheidszorg in een gezamenlijke visie over het toekomstig landelijk toezicht op de jeugdhulp, die door staatssecretaris Martin van Rijn van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gemeenten en zorgaanbieders bepalen hoe die verantwoorde jeugdhulp eruit gaat zien. In het nieuwe stelsel moet sprake zijn van vroegtijdige integrale jeugdhulp.

Nu houdt de Inspectie Jeugdzorg toezicht op de provinciale jeugdzorg en is de handhaving grotendeels aan de provincie opgedragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en jeugd-vb.

De Jeugdwet schrijft voor dat de Inspectie Jeugdzorg straks toeziet op de kwaliteit van de jeugdhulp in algemene zin en samen met de Inspectie voor de Gezondheid op de naleving van de wettelijke kwaliteitseisen voor integrale jeugdhulp.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut