Site-navigatie

Jongere zonder rechter naar gesloten jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Vanaf 1 juli 2015 wordt het mogelijk minderjarigen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen zonder tussenkomst van de rechter op te nemen in een gesloten jeugdzorginstelling. Dat staat in het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet dat 1 juli naar de Tweede Kamer is gegaan.

In het voorstel wordt een nieuwe machtiging uithuisplaatsing geïntroduceerd: de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg. Deze houdt in dat een instelling voor gesloten jeugdzorg kan besluiten een minderjarige alsnog op te nemen als die zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt, of als de problematiek te zwaar is om buiten de instelling te behandelen. Een rechterlijke toetsing is dan niet vereist.

Defence for Children vindt dat instellingen voor gesloten jeugdzorg deze beslissing niet mogen maken, omdat die niet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Een minderjarige kan de zaak achteraf voorleggen aan de kinderrechter, maar de vrijheidsbeneming heeft dan al plaatsgevonden. Defence for Children deed eerder de aanbeveling om het wetsvoorstel aan te passen.

Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut