Site-navigatie

Meldcode al ingevoerd bij veel jeugdzorginstellingen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de invoering van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling blijkt dat bijna driekwart van de jeugdzorginstellingen eind 2012 al over een meldcode beschikte.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 13 procent alleen een meldcode kindermishandeling had. Vrijwel alle instellingen die eind 2012 nog geen meldcode hadden, zegden toe dat zij er in 2013 over zullen beschikken. Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan.

87 procent van de jeugdzorginstellingen heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de medewerkers die contact hebben met cliënten. De inspectie signaleert dat slechts 40 procent eenmaal per drie, vier of vijf jaar een VOG van hun medewerkers vraagt.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 94 jeugdzorginstellingen. De respons bedroeg 100 procent.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut