Site-navigatie

‘Nieuwe jeugdwet leidt tot meer bureaucratie’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De nieuwe jeugdwet zal tot meer bureaucratie leiden in de jeugdzorg en niet tot een vermindering daarvan. Dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een advies aan staatsecretaris Martin van Rijn van VWS.

Het Rijk moet terughoudend zijn in het precies voorschrijven van wat zorgaanbieders en beroepskrachten moeten doen, zegt Actal in zijn advies. Het wetsvoorstel, dat op 1 juli is ingediend, beschrijft echter nauwkeurig welke eisen worden gesteld, hoe het toezicht moet worden geregeld en hoe verantwoording moet worden afgelegd. Volgens Actal is de kans daardoor groot dat er stapeling van toezicht optreedt, mede doordat gemeenten prestatieafspraken met zorgaanbieders maken. Ook de Raad van State uitte in zijn advies over de jeugdwet kritiek op de inperking van beleidsvrijheid van gemeenten.

Actal meldt verder dat het wetsvoorstel niets voorschrijft over uitwisseling van informatie tussen de betrokken beroepskrachten en over het vastleggen daarvan. Daardoor kan het voorkomen dat kinderen en hun ouders steeds opnieuw hun problemen moeten vertellen.

Bron: ANP; Actal

Nederlands Jeugd instituut