Site-navigatie

Nieuwe jeugdwet naar de Tweede Kamer

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De nieuwe jeugdwet is op 1 juli door de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ naar de Tweede Kamer gestuurd. Onbekend is nog wanneer de Kamer het voorstel behandelt.

Het wetsvoorstel regelt de transitie van de zorg voor jeugd naar gemeenten, met ingang van 1 januari 2015. In het nieuwe jeugdstelsel worden de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het idee achter die transitie is dat gemeenten maatwerk kunnen leveren en de zorg voor jeugd kunnen afstemmen op het beleid voor werk en inkomen, onderwijs, sport en veiligheid.

Het nieuwe jeugdstelsel is bedoeld als antwoord op de tekortkomingen van het huidige jeugdstelsel. Daarin wordt te snel specialistische zorg ingezet, schiet de samenwerking van hulpverleners tekort en wordt afwijkend gedrag onnodig gemedicaliseerd, aldus het ministerie van VWS. Dat leidt volgens VWS tot hoge kosten en tegenvallende kwaliteit.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut