Site-navigatie

Ondersteuning bij samenvoeging AMK en SHG

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

┬áHet ministerie van VWS en de VNG hebben het ondersteuningsprogramma AMHK opgezet, waarmee ze gemeenten helpen om ge├»ntegreerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) te organiseren. Het programma startte op 20 juni.

Het programma ontwikkelt scenario’s en modellen waarmee gemeenten en organisaties die bij de AMHK-vorming in hun regio betrokken zijn, sneller en beter beargumenteerd tot een gezamenlijke keuze kunnen komen. Verder helpt het programma de gemeenten om overeenstemming te bereiken over zaken die gemeenten het beste uniform kunnen vaststellen, zoals een handelingsprotocol.

Andere taken van het programma zijn deskundigheidsbevordering voor AMHK-medewerkers en het ontwikkelen van systeemeisen voor het samenvoegen van de registraties van beide meldpunten.

De samenvoeging van het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld vloeit voort uit de nieuwe jeugdwet. Het ondersteuningsprogramma loopt tot 2015.

Nederlands Jeugd instituut