Site-navigatie

Praten Online krijgt keurmerk voor online hulp

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het internetprogramma Praten Online is een van de eerste ontvangers van het Onlinehulpstempel. Het programma voldoet aan kwaliteitscriteria voor online hulp die zijn vastgesteld door het Trimbos-instituut en ggz-organisaties.

Praten Online is bedoeld voor jongeren met angst- en depressieve klachten. Zij kunnen via de gelijknamige website gratis, anoniem en laagdrempelig chatten met professionele hulpverleners.

Om een keurmerk te krijgen, beoordelen aanbieders van interventies eerst hun eigen aanbod aan de hand van een vragenlijst. Vervolgens controleren ggz- en onlinehulpexperts of aan de criteria is voldaan. Gebruikers kunnen daarna de programma’s een rapportcijfer geven en hun ervaringen delen.

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en wil gebruikers laten zien welk aanbod betrouwbaar is. Het stempel biedt hulpverleners meer zekerheid dat ze cliënten naar een goede site verwijzen.

Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut