Site-navigatie

Rotterdam toetst welzijn kind in moskee-internaat

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De Rotterdamse GGD start met de inspectie van de pedagogische kwaliteit en het welzijn van de kinderen in drie internaten voor Turks-Nederlandse kinderen. Dat zijn gemeente, GGD en de internaatsbesturen op 18 juli overeengekomen.

De toetsing gebeurt op vrijwillige basis omdat het om private instellingen gaat die niet onder een inspectiedienst vallen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld schippersinternaten en kinderdagverblijven.

Het kabinet stuurde in mei het landelijke kwaliteitskader voor privaatgefinancierde internaten naar de Tweede Kamer. Dat kader borgt het welzijn en de veiligheid van de kinderen. Begin volgend jaar komt er een landelijke toezichtkader dat daaruit voortvloeit. Wethouder Hugo de Jonge van Jeugd en gezin is verheugd over de overeenkomst: ‘Het is logisch dat op plekken waar kinderen langere tijd verblijven, toezicht bestaat op het pedagogisch klimaat. Ouders moeten er op kunnen rekenen dat hun kinderen in een veilige omgeving verblijven.’

Bron: Gemeente Rotterdam; de Volkskrant, 19 juli 2013

Nederlands Jeugd instituut