Site-navigatie

Slachtoffer misbruik jeugdzorg krijgt schade vergoed

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin kunnen vanaf september een schadevergoeding aanvragen. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie op 18 juli bekend.

Voor mensen die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade komt er een regeling, die een bedrag uitkeert tussen de duizend en 35 duizend euro. Daarnaast is er een regeling die de instelling of pleegzorgorganisatie waar het misbruik plaatsvond aansprakelijk stelt. Deze regeling keert een bedrag uit tot honderdduizend euro.

Slachtoffers mogen zelf bepalen welke regeling ze kiezen. Ze kunnen daarvoor om hulp vragen bij Slachtofferhulp Nederland.

Het gaat om slachtoffers uit de periode 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012. Aanvragen kunnen tot 2015 worden ingediend. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven behandelt ze inhoudelijk vanaf 2 september.

Bron: NRC, 18 juli 2013

Nederlands Jeugd instituut