Site-navigatie

Steun voor gemeente bij ontwerp transitiearrangement

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De VNG en het Transitiebureau Jeugd ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van een transitiearrangement, een regionaal plan voor de transitie van de zorg voor jeugd. Gemeenten krijgen informatie en steun via een handreiking, websites, werkbezoeken en bijeenkomsten.

De ‘Handreiking regionale transitiearrangementen jeugd’ is op 5 juli verschenen. Deze handreiking geeft informatie over de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden van het transitiearrangement.

De VNG en het Transitiebureau Jeugd werken verder aan een ondersteuningsprogramma dat kennis beschikbaar stelt voor het opstellen van de arrangementen. Die kennis wordt aangeboden via de website Voordejeugd.nl en via een forum van transitiemanagers. Ook kunnen transitiemanagers, transitieteams en bestuurders bezoek krijgen van ondersteuners en zijn er in augustus bijeenkomsten waar transitiemanagers elkaar kunnen helpen bij het opstellen van arrangementen.

Gemeenten moeten vóór 31 oktober in hun regio transitiearrangementen opstellen, in overleg met de provincie, verzekeraars en zorgaanbieders. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop iedere regio continuïteit van de jeugdzorg realiseert, de benodigde infrastructuur organiseert en frictiekosten beperkt.

Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut