Site-navigatie

Gedragsproblemen bij meisjes gaan niet vanzelf over

Nieuwsbrief Jeugd/ nederlands jeugdinstituut

eisjes met gedragsproblemen die niet afdoende worden geholpen, ontwikkelen later ook andere problemen en stoornissen. Dat blijkt uit het onderzoek van Elsa van der Molen, waarop ze 2 oktober promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Vooral jonge vrouwen die in een jeugdgevangenis hebben gezeten, zijn kwetsbaar. Bij 96 procent van hen is sprake van één of meer ongunstige omstandigheden, zoals middelenmisbruik, geen dagbesteding of financiële problemen. Bijna twee derde heeft psychische stoornissen en 40 procent heeft een persoonlijkheidsstoornis.
 
Ongeveer een derde van de voormalig gedetineerden kreeg al jong een kind. Hun kinderen hebben een grote kans om vergelijkbare problemen te ontwikkelen. Van der Molen pleit voor een langere en betere begeleiding van voormalig gedetineerde meisjes. Interventies die gericht zijn op het voorkomen van overdracht van gedragsproblemen op de volgende generatie zouden al voor de zwangerschap moeten beginnen.
 
Van der Molen gebruikte voor haar onderzoek Amerikaanse en Nederlandse gegevens. De Nederlandse gegevens komen uit een vervolgonderzoek naar gedetineerde meisjes, vijf jaar nadat ze in een justitiële jeugdinrichting waren geplaatst.
 
Bron: Universiteit Leiden

Nederlands Jeugd instituut