Site-navigatie

Inspecties: Zorginstellingen Tilburg schoten tekort

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Hulpverleners in Tilburg zijn in 2012 tekortgeschoten in hun zorg voor een baby en een dreumes. Dat concluderen de inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) na onderzoek naar twee calamiteiten.

De betrokken instellingen hebben niet goed gereageerd op risico’s en signalen en niet gezorgd voor een veilige omgeving. Een baby overleed door mishandeling, een dreumes in een ander gezin belandde na een mogelijke mishandeling op de intensive care van een ziekenhuis. Volgens het eindrapport van STJ was onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de veiligheid van de kinderen en werd er niet opgetreden toen de ouders hulp weigerden.
 
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling deed onderzoek naar beide gezinnen maar vond geen direct bewijs voor mishandeling. Dat stelde de betrokken medewerkers van GGD, maatschappelijk werk, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, politie, sociale zaken en schuldhulpverlening ten onrechte gerust.
 
STJ concludeert dat de signalering, samenwerking, informatie-uitwisseling en regievoering bij de betrokken instellingen verbetering behoeft. De gemeente Tilburg neemt bij die verbeteringen het initiatief.
 
Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd; ANP

Nederlands Jeugd instituut