Site-navigatie

Minder uithuisplaatsingen door nieuwe aanpak

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam is het aantal uithuisplaatsingen de afgelopen twee jaar ongeveer gehalveerd door een nieuwe aanpak van bureau jeugdzorg. Ook het aantal ondertoezichtstellingen is afgenomen.

In Rotterdam-Zuid gaan bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders na een melding direct in gesprek met de cliënt. Vroeger kon dat pas als de Raad zijn onderzoek had afgerond en de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel had uitgesproken. De beroepskrachten stellen een actieplan op met het kind en het gezin en bepalen samen welke hulp nodig is. De aanpak wordt uitgebreid naar de rest van de stadsregio Rotterdam.

In Amsterdam kijken medewerkers van bureau jeugdzorg eerst of ze de problemen binnen het gezin kunnen oplossen. Het gezin krijgt één aanspreekpunt. In het verleden zaten verschillende hulpverleners om de tafel over het gezin te praten, zonder de betrokkenen zelf.

Bron: ANP; Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Nederlands Jeugd instituut