Site-navigatie

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen is beschikbaar

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De Richtlijn Ernstige gedragsproblemen, de eerste richtlijn die is geautoriseerd door de beroepsverenigingen voor de jeugdzorg, is sinds 11 oktober online beschikbaar. De richtlijn is bedoeld als norm voor goed hulpverlenerschap.

De richtlijn geldt voor de behandeling van kinderen en jongeren met zulke ernstige gedragsproblemen dat die hen en de directe omgeving belemmeren in het dagelijkse leven. Jeugdzorgwerkers vinden in de richtlijn onder meer welke diagnostische instrumenten ze moeten gebruiken, welke interventie het effectiefst is voor een bepaalde leeftijdsgroep of behandelomgeving, en welke specifieke opvoedtechnieken van beroepsopvoeders bijdragen bij aan vermindering van gedragsproblemen.
 
De richtlijnen voor de jeugdzorg zijn een initiatief van de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Er zijn veertien jeugdzorgrichtlijnen in ontwikkeling, onder meer voor ADHD, pleegzorg en problematische gehechtheid.

Nederlands Jeugd instituut