Site-navigatie

Veel leden criminele jeugdgroep blijven crimineel

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Een derde van de leden van criminele jeugdgroepen die eind jaren negentig actief waren, is op latere leeftijd betrokken bij middelzware en zware criminaliteit. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Jeugdgroepen van toen’ van de Politieacademie, dat op 3 oktober is gepresenteerd. 

Het onderzoek beoogde te achterhalen wat de beste aanpak is van criminele jeugdgroepen. Belangrijke conclusie is dat intimiderend en gewelddadig groepsgedrag in een vroeg stadium moet worden aangepakt. Ook moet meer aandacht worden besteed aan de sociale omgeving van de jongeren en aan de mate waarin die de criminaliteit versterkt of juist vermindert.

Van de 89 onderzochte jongens die eind jaren negentig lid waren van een criminele jeugdgroep waren er in 2012 60 nog steeds te typeren als criminelen. Van deze groep is 33 procent verantwoordelijk voor kleine criminaliteit en 35 procent voor zware criminaliteit.

De onderzoekers combineerden informatie uit politieregistraties met straatinformatie van wijkagenten en andere deskundigen binnen de politie, de gemeente, het jongerenwerk en het Openbaar Ministerie.
 
Bron: ANP; NOS

Nederlands Jeugd instituut