Site-navigatie

VNG: minder bureaucratie in nieuwe Jeugdwet

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

De nieuwe Jeugdwet moet een wet worden zonder onnodige bureaucratie en er moet extra geld komen voor de transitie. Die wensen formuleert de VNG namens de gemeenten in een brief die 3 oktober is verstuurd aan de Tweede Kamer.

De gemeenten vinden het budget voor 2014 volstrekt onvoldoende. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS moet goed in de gaten houden of de budgetten toereikend zijn, aldus de VNG.

De gemeenten pleiten er in de brief ook voor dat de jeugd-ggz betrokken blijft bij de decentralisatie. Volgens de VNG vormt de jeugd-ggz een noodzakelijk onderdeel van het nieuwe takenpakket en kan hulp daardoor dichtbij en integraal worden ingezet. Verder wil de VNG dat gemeenten betrokken worden bij de landelijke inspectie en dat Van Rijn onderscheid aanbrengt in kwaliteitseisen voor de verschillende vormen van jeugdhulp en jeugdzorg.
 
Op 9 oktober debatteert de Tweede Kamer over het wetsontwerp Jeugdwet.
 
Bron: Binnenlands Bestuur; VNG

Nederlands Jeugd instituut