Site-navigatie

Alle transitiearrangementen zijn op tijd klaar

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Alle jeugdzorgregio’s hebben hun regionale transitiearrangement op tijd ingediend bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De TSJ bewaakt de voortgang van de decentralisatie van de zorg voor jeugd en zal de transitiearrangementen toetsen.

Bij de samenstelling van hun arrangementen kregen de 41 jeugdzorgregio’s hulp van het Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd. Dat stelt in een recente rapportage dat de meeste regio’s afspraken hebben gemaakt over de zorg in 2015, hoewel het zorgbudget nog onduidelijk is. Daarom was het niet mogelijk om gedetailleerde afspraken te maken over voortzetting van het bestaande zorgaanbod, de zorg voor nieuwe cliënten en de kosten van aanpassen van de zorgstructuur, de zogenaamde frictiekosten.
 
Slechts enkele jeugdzorgregio’s kiezen al in 2014 voor zorgvernieuwing, signaleert Binnenlands Bestuur, dat details schetst van een aantal arrangementen. Zo biedt de regio IJsselland nadrukkelijk ruimte voor nieuwe aanbieders en reserveert de Achterhoek minimaal een vijfde van het budget van 2015 voor nieuwe vormen van zorg en ondersteuning.
 
Bron: VWS; VNG; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut