Site-navigatie

Criminaliteitsrisico’s 12-minner onvoldoende bekend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Risicofactoren voor het ontwikkelen van crimineel gedrag bij 12-minners zijn nog onvoldoende bekend bij beroepskrachten. Dat concludeert Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) na onderzoek in de middelgrote gemeenten Diemen, Leiderdorp en Nijkerk naar wat gemeenten en instellingen samen doen om crimineel gedrag bij kinderen tot 12 jaar te voorkomen.

Problemen thuis of op school en probleemgedrag als overlast, pesten en schoolverzuim worden doorgaans wel gesignaleerd, maar niet in verband gebracht met risico’s op mogelijk toekomstig crimineel gedrag. Die informatie delen de beroepskrachten nog onvoldoende met elkaar. Beter en breder gebruikmaken van de Verwijsindex Risicojongeren kan daarbij helpen.
 
Ook het maken van een gezamenlijk plan en een integrale aanpak zijn nog geen gemeengoed, stelt STJ.
 
De drie gemeenten werden geselecteerd omdat zij deelnamen aan een proefproject van ProKid, een politiemethodiek voor vroegsignalering van recidive-risico’s, en omdat ze relatief veel te maken hebben met jeugdcriminaliteit. STJ adviseert ProKid landelijk in te voeren.
 
Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nederlands Jeugd instituut