Site-navigatie

Eerste succes voor Triple P in residentiële zorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

De nieuwe opvoedmethodiek ConnXionz heeft een positieve invloed op het groepsklimaat en de aanpak van sociale, emotionele en gedragsproblemen in de residentiële jeugdzorg. Dat blijkt uit een proef bij De Rading, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp in Utrecht.

ConnXionz is een variant van het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P die is toegespitst op groepsopvoeders. Aan de proef namen 23 groepsopvoeders en 29 jongeren deel. Het Trimbos-instituut onderzocht de uitvoering en de effecten.
 
De groepsopvoeders melden dat hun opvoedvaardigheden zijn toegenomen en dat zij beter en consequenter reageren op gewenst en ongewenst gedrag. Ze zien een afname in gedragsproblemen bij de jongeren.
 
Opvallend is dat de jongeren geen verbetering zien van hun gedragsproblemen, en een verslechtering van het contact met de groepsopvoeders. Misschien moeten zij nog wennen aan de consequente, vasthoudende aanpak van de groepsleiding, denken de onderzoekers. Ze wijzen erop dat het gaat om een kleinschalig onderzoek en dat er meer onderzoek nodig is naar de effecten.

 
Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut